ฟรี

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
นวัตกรรมครูสราวุฒิ ดาวน์โหลด 0.22 MB 72 6 ก.ค. 65
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ 2563 ดาวน์โหลด 0.05 MB 75 19 ต.ค. 63
แผนพัฒนาการศึกษา 2563-2565 ดาวน์โหลด 1.41 MB 68 28 ส.ค. 63
หลักสูตรสถานศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.00 MB 75 28 ส.ค. 63
หนังสือมอบอำนาจ มอบฉันทะ ดาวน์โหลด 0.04 MB 42 13 ก.ค. 63
3 แบบควบคุมการจ่ายเงินตามโครงการ ดาวน์โหลด 0.07 MB 235 11 ก.ย. 62
2 ใบสำคัญรับเงินในโครงการ ดาวน์โหลด 0.04 MB 45 11 ก.ย. 62
1 บันทึกข้อความขอดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดาวน์โหลด 0.08 MB 57 11 ก.ย. 62
นวัตกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง English word for fun ดาวน์โหลด 0.04 MB 3,174 25 ก.ค. 61
ใบแนบภาษีโรงเรียน ภงด53 ดาวน์โหลด 0.55 MB 2,222 2 ก.ค. 61
แบบยื่นภาษีโรงเรียน ภงด53 ดาวน์โหลด 1.17 MB 247 2 ก.ค. 61
หนังสือรับรองเงินเดือนpdf ดาวน์โหลด 0.07 MB 87,033 8 ธ.ค. 59
หนังสือรับรองเงินเดือน ดาวน์โหลด 0.03 MB 409 8 ธ.ค. 59
หลักสูตรสถานศึกษา     ครั้ง วันที่
หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2565 ดาวน์โหลด 1.19 MB 46 29 มิ.ย. 65
แผนปฏิบัติการโรงเรียน     ครั้ง วันที่
แผนปฏิบัติการ 2565 ดาวน์โหลด 5.74 MB 43 29 มิ.ย. 65
เอกสารการเบิกเงินงานพัสดุ     ครั้ง วันที่
เอกสารเบิกเงินงานพัสดุ ดาวน์โหลด 0.08 MB 16,386 8 ธ.ค. 59
งานสวัสดิการ     ครั้ง วันที่
เบิกรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด 0.08 MB 5,585 8 ธ.ค. 59
แบบขอกู้สหกรณ์ ดาวน์โหลด 0.31 MB 1,006 8 ธ.ค. 59
TAP ปี 60     ครั้ง วันที่
ป6 ดาวน์โหลด 0.28 MB 368 23 ก.ค. 61
ป5 ดาวน์โหลด 0.61 MB 69 23 ก.ค. 61
ป4 ดาวน์โหลด 0.60 MB 73 23 ก.ค. 61
ป3 ดาวน์โหลด 2.86 MB 72 23 ก.ค. 61
ป2 ดาวน์โหลด 0.82 MB 68 23 ก.ค. 61
ป.1 ดาวน์โหลด 1.50 MB 59 23 ก.ค. 61
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564     ครั้ง วันที่
แผนปฏิบัติการ 2564 ดาวน์โหลด 80.36 MB 30 24 มิ.ย. 64
หลักสูตรสถานศึกษา 2561     ครั้ง วันที่
หลักสูตรประถมศึกษา ดาวน์โหลด 0.59 MB 102 23 ก.ค. 61
หลักสูตรปฐมวัย ดาวน์โหลด 2.15 MB 88 23 ก.ค. 61
แนวทางการออก ปพ รร     ครั้ง วันที่
การออก ปพ รร ดาวน์โหลด 0.09 MB 41,632 23 มี.ค. 62
SAR     ครั้ง วันที่
SAR 2564 ดาวน์โหลด 11.92 MB 41 29 มิ.ย. 65
คำสั่งมอบหมายงาน     ครั้ง วันที่
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.31 MB 46 6 ก.ค. 65
นวัตกรรมครู     ครั้ง วันที่
การก่อตั้งสถานศึกษา     ครั้ง วันที่
เอกสารรับรองการก่อตั้ง ดาวน์โหลด 0.37 MB 8 13 ก.ค. 66