ฟรี

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยาวชุดใหม่ ตามคำสั่ง สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ 344/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564