ฟรี

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบอุปกรณ์ตัดผม

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณภูวรา ศีวิชัย ร้านตัดผมแม่ขะจาน ที่มอบอุปกรณ์ชุดตัดผมให้เด็กๆโรงเรียนบ้านทุ่งยาว โดยการรับมอบผ่านคุณรุ่งรัตน์ เจริญบุญ กราบขอบพระคุณแทนเด็กๆมา ณ โอกาสนี้ครับ