ฟรี

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
หมู่ 7 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว